Testament-gjenkallelig og ugjenkallelig, arveforskudd-, arvelaters testasjonsmuligheter-, pliktdelsarv til egne etterkommere. Arveoppgjøret. Dødsbo som selger eller hjemmelsoverføring av eiendom til arvinger.