Aina Helene Tvengsberg

Advokat MNA (Bevilling 2005) 

Advokat siden 2005, med tidligere lang erfaring fra forvaltningen. Kirke-utdannings og forskningsdepartementet, Oslo Byfogdembete, Høgskolen i Hedmark, Tollvesenet og Kongsvinger Politikammer. Erfaring som forsvars- og bistandsadvokat, advokat i sivile tvistesaker, med bred prosedyreerfaring.

Utdannelse: Jurist (1991)

Spesialområder: Barnerett, bistands- og forsvarer. Arv- og skifte, fast eiendoms rettsforhold bevilgning som advokat for å drive med eiendomsmegling.

Telefon: 62 94 14 00

Mobil: +47 93054049

E-post: advokat.aina@tvengsberg.no

Elisabeth Rolsdorph Braaten

Sekretær

Sekretær siden 2018. Lang erfaring som sekretær for kirkesektoren i Grue. Jobbet innen merkantil stilling i 35 år.

Mobil: +47 48 22 65 38

E-post: elisabeth@tvengsberg.no