Aina Helene Tvengsberg

Advokat MNA (Bevilling 2005) 

Advokat siden 2005, med tidligere lang erfaring fra forvaltningen. Kirke-utdannings og forskningsdepartementet, Oslo Byfogdembete, Høgskolen i Hedmark, Tollvesenet og Kongsvinger Politikammer. Erfaring som forsvars- og bistandsadvokat, advokat i sivile tvistesaker, med bred prosedyreerfaring.

Utdannelse: Jurist (1991)

Spesialområder: Barnerett, bistands- og forsvarer. Arv- og skifte, fast eiendoms rettsforhold bevilgning som advokat for å drive med eiendomsmegling.

Telefon: 62 94 14 00

Mobil: +47 93054049

E-post: advokat.aina@tvengsberg.no

Arve Reklev

Advokatfullmektig MNA

Advokatfullmektig siden 2017. Lang erfaring fra kommunal forvaltning med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold. Han var i en lengre periode avdelingsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, med hovedansvar for utleie av eiendom- og har også tidligere arbeidserfaring som sivilagronom og fra Forsvaret.

Utdannelse: Sivilagronom (1979) Jurist (1993).

Spesialområder: fast eiendom, skiftesaker, arbeidsrett.

Mobil: +47 957 66 770

E-post: arve.reklev@tvengsberg.no

Bjørn Erik Noren

Advokatfullmektig MNA

Advokatfullmektig siden høsten 2020. Drev tidligere egen rettshjelpervirksomhet. Lang erfaring fra Equinor og Norsk Hydro i en rekke forskjellige stillinger både som linjeleder og prosjektleder med forhandling av kommersielle avtaler.

Utdannelse: Forstkandidat (1982), siviløkonom (1985) og jurist (2016).

Spesialområder: arv- og familierett-skiftesaker, plan og bygningsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og boligrett.

Mobil: +47 904 04 334

E-post: bjornerik.noren@tvengsberg.no

Elisabeth Rolsdorph Braaten

Sekretær

Sekretær siden 2018. Lang erfaring som sekretær for kirkesektoren i Grue. Jobbet innen merkantil stilling i 35 år.

Mobil: +47 48 22 65 38

E-post: elisabeth@tvengsberg.no