Advokatfirma Aina Helene Tvengsberg

Advokatfirma med solid kunnskap og kompetanse innen familie-og barnerett, arv- og skifte, fast eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett. Bistår i sivile tvistesaker og straffesaker.

Tjenester

Arv og skifte

Testament-gjenkallelig og ugjenkallelig, arveforskudd-, arvelaters testasjonsmuligheter-, pliktdelsarv til egne etterkommere. Arveoppgjøret. Dødsbo som selger eller ...

Barn- og foreldre

Avtaler om barnefordeling- og omsorg. Retten til samvær med foreldrene. Barnevernsaker. Barnets rettigheter. Bistand til ...

Fast eiendom, plan- og bygningsrett, Ekspropriasjon.

Kjøp-, salg og leie av fast eiendom. Advokat Aina har bevilling som advokat for å ...

Familierett- og samliv

Avtaler om deling ved samlivsbrudd for ektefeller- og samboere. Opprettelse av særeie ved ektepakt. Adgang ...

Arbeidsrett

Ansettelsesavtaler, midlertidig ansettelse og fast ansettelse. Konkurranseklausuler. Oppdragsavtaler. Bistand ved oppsigelse og avskjed. Saksbehandlingsregler i ...

Straffesaker

Advokat Aina har lang erfaring som strafferettsadvokat innenfor et bredt spekter av straffesaker både som ...

Kontraktsrett

Bistand ved utarbeidelse av kontrakter. Bistand ved tvist om kontraktsbrudd. Forliksklage og søksmål. ...

Kontakt

Aina Helene Tvengsberg

Advokat MNA (Bevilling 2005)

+47 93 05 40 49

advokat.aina@tvengsberg.no

Elisabeth Rolsdorph Braaten

Sekretær

+47 48 22 65 38

elisabeth@tvengsberg.no


Få retning

Besøksadresse: 2.etg. Grue Sparebank,
2260 Kirkenær.

Postadresse: Postboks 2,
2261 Kirkenær

Scroll to Top