Ansettelsesavtaler, midlertidig ansettelse og fast ansettelse. Konkurranseklausuler. Oppdragsavtaler. Bistand ved oppsigelse og avskjed. Saksbehandlingsregler i arbeidsmiljølovgivningen. Hvilke stillinger kan etter arbeidsmiljøloven anses som «ledende eller særlig uavhengig stilling». Ansettelsesavtaler for ledere.