Veiledende timesatser for advokatfirmaets medarbeidere. Timesats er oppgitt inklusiv mva jf. prisopplysningsforskriften som gjelder ved salg av advokattjenester og hvor advokater som tilbyr tjenester til både næringsdrivende og forbrukere omfattes av forskriften for den delen av virksomheten som retter seg mot forbrukere.

Advokat kr. 2000,- 2200 avhengig av sakens kompleksitet.

Sekretær kr. 680,-

Arbeidet faktureres løpende etterskuddsvis med 14 dagers forfall.

Advokatfirma Tvengsberg tar fri rettshjelp saker og bistår klienter med å søke om fritt rettsråd og/eller fri rettshjelp.