Avtaler om barnefordeling- og omsorg. Retten til samvær med foreldrene.

Barnevernsaker. Barnets rettigheter. Bistand til foreldre i saker for fylkesnemnda og for domstolene.